GINZA

TOKYO 1961

William KLEIN

12/5/2014 - 1/18/2015
2014.12.5(Fri.) - 2015.1.18(Sun.)
Gallery hours:11:00-19:00
Closed on Monday,Tuesday

*The Gallery will be open December23,January 11.as these days are public holidays.
*The Galley will be closed for the year-end and new Year Holidays from 12/29 to 1/6

AKIO NAGASAWA Inaugural Exhibition

Kou INOSE, Takayuki OGAWA, Takashi KIJIMA, Seiji KURATA, Eiichiro SAKATA, Hajime SAWATARI, Toshio SHIBATA, Issei SUDA, Masato SETO, Yoshihiro TATSUKI, Masatoshi NAITO, Sakiko NOMURA, Daido MORIYAMA, Eikoh HOSOE, Masayuki YOSHINAGA, Gozo YOSHIMASU, Kohei YOSHIYUKI, William KLEIN, Sarah MOON

11/5 - 11/30/2014
AKIO NAGASAWA Inaugural Exhibition
2014.11.5(Wed.) - 11.30(Sun.)
Gallery hours:11:00-19:00
Closed on Monday,Tuesday
*The Gallery will be open on Monday,November 24,as this day is a public holiday.