Coming Soon! ”AKIO NAGASAWA Inaugural Exhibition”

New Release
ginza

AkioNagasawaGallery/Publishing opens on Wednesday, November 5, 2014, at Ginza 4-chome.

The gallery opens with the “AKIO NAGASAWA Inaugural Exhibition” introducing works by a total of twenty artists from Japan and abroad.

AKIO NAGASAWA Inaugural Exhibition Kou INOSE, Takayuki OGAWA, Tenmei KANOH, Takashi KIJIMA, Seiji KURATA, Eiichiro SAKATA,Hajime SAWATARI, Toshiio SHIBATA,  Issei SUDA, Masato SETO, Yoshihiro TATSUKI, Masatoshi NAITO,Sakiko NOMURA, Eikoh HOSOE, Daido MORIYAMA, Masayuki YOSHNAGA, Gozo YOSHIMASU, Kohei YOSHIYUKI, Sarah MOON, William Klein