Shomei Tomatsu「Oh! Shinjuku」

Shomei TOMATSU

3/3 - 4/2/2017
Gallery hours:11:00-19:00
Closed on Monday,Tuesday

Dance Happening, Tokyo 1961

William KLEIN

1/11 - 2/26/2017
Gallery hours:11:00-19:00
Closed on Monday,Tuesday